Termeni si Conditii


Termeni si Conditii

TERMENI SI CONDITII PUBLICARE ANUNT

1. Dispozitii generale
1.1. Termenii si conditiile de mai jos (denumite in continuare „Termeni si Conditii” sau „Contractul”) stabilesc conditiile in care orice persoana fizica sau juridica (denumita in continuare „Beneficiar”) poate utiliza serviciile oferite de IT CONTRACTING SRL (denumita in continuare „IT CONTRACTING” sau „Prestatorul”) prin intermediul website-ului www.faza.ro (denumit in continuare Faza.ro), precum si modalitatile de asigurare a protectiei si sigurantei datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul website-ului.

1.2. Inregistrarea unui cont pe website-ul Faza.ro este conditionata de acceptarea integrala si fara rezerve a acestor Termeni si conditii.

1.3. Termenii si conditiile de mai jos reprezinta intelegerea Partilor cu privire la obligatiile ce le revin din utilizarea Faza.ro. In raporturile dintre Parti, se vor aplica prevederile cuprinse in Termenii si conditiile valabile la momentul deschiderii Contului.

2. Definitii
In sensul prezentului Contract, termenii utilizati vor avea urmatorul inteles:
a. Anunt – oferta publica lansata de un Beneficiar, cu privire la vanzarea sau punerea la dispozitie a unui produs sau serviciu, cu scopul de a fi publicata de catre Prestator pe website-ul Faza.ro.

b. Anunt Standard – anunt publicat in mod gratuit

c. Anunt Promovat - Anunturile promovate ajuta vanzatorii sa isi puna in evidenta produsele si serviciile, acestea beneficiind in medie de o vizibilitate de pana la 10 ori mai mare decat anunturile standard. Anunturile promovate sunt afisate intotdeauna atat pe prima pagina, acolo unde beneficiaza de cea mai mare vizibilitate, cat si in topul listei de cautare din cadrul categoriei unde au fost adaugate. Anunturile promovate vand mai repede!

d. Utilizator – orice persoana fizica sau juridica, cu capacitate deplina de exercitiu, care acceseaza website-ul Faza.ro.

e. Beneficiar – orice persoana fizica sau juridica ce utilizeaza serviciile Prestatorului.

f. Parte sau Partile – oricare dintre Prestator si Beneficiar, precum actionand separat sau impreuna.
g. Cont – o inregistrare informatica personalizata, creata de IT CONTRACTING pentru Beneficiar cu scopul de a utiliza serviciile de gazduire si promovare a anunturilor publicate pe website-ul Faza.ro. Accesul Beneficiarului la Cont este asigurat de o denumire unica (login/conectare) si de o parola.

h. Vanzator – un Utilizator care publica un Anunt pe website-ul Faza.ro, prin care ofera spre vanzare si/sau inchiriere mai multe produse si/sau, dupa caz, servicii. 

i. Cumparator – un Utilizator care efectueaza tranzactii cu Vanzatorul pentru produsele si/sau serviciile publicate pe website-ului Faza.ro.

j. Tranzactie – orice acord incheiat intre Utilizatori sau Utilizator si Vizitator cu privire la un anumit produs.

k. Produs – bunuri sau servicii care fac obiectul unui Anunt. In cadrul categoriei Locuri de munca, produsul care face obiectul Anuntului consta din descrierea si cerintele aferente postului care face obiectul Anuntului Angajatorului.

l. Categorie – categorie tematica in care este repartizat Anuntul. O categorie poate fi impartita in sub-categorii aferente fiecarei tematici in parte.

3. Partile contractante
Prezentul Contract se incheie intre IT CONTRACTING SRL, cu sediul social in Ploiesti, strada Calarasi, nr. 1, bloc 150H, ap. 7, avand numarul de inregistrare la Registrul Comertului J29/1930/2018 si Codul Unic de Identificare Fiscala 39921086, in calitate de Prestator si Beneficiar.

4. Obiectul Contractului
Obiectul prezentului Contract il reprezinta serviciile de gazduire si promovare pe website-ul Faza.ro a Anunturilor publicate de Beneficiar.

5. Inregistrarea Contului

5.1. Inregistrarea Contului pe website-ul Faza.ro este gratuita si reprezinta o conditie prealabila pentru publicarea oricarui Anunt, respectiv o acceptare integrala si fara rezerve a prezentelor dispozitii, ce se exprima prin: bifarea rubricii „Sunt de acord cu Termenii si conditii”, prin comunicarea unei adrese de email valide aflate in controlul Beneficiarului,
5.2. Pentru crearea Contului, Beneficiarul trebuie sa furnizeze informatii complete si corecte. Beneficiarul se obliga sa actualizeze datele furnizate de indata ce oricare dintre acestea se modifica. Inregistrarea necesita o adresa de e-mail valida. Beneficiarul trebuie sa aleaga o parola care nu trebuie dezvaluita tertilor.
5.3. Prestatorul isi rezerva dreptul de a sterge Conturile care au fost inactive pentru o perioada mai mare de 12 luni. Contul este considerat inactiv daca nu publica niciun Anunt in aceasta perioada.

6. Publicarea Anuntului pe Faza.ro
6.1. Anuntul Beneficiarului este publicat in cel mai scurt timp, ulterior moderarii acestuia de catre Prestator.
6.2. Valabilitatea standard a Anuntului este de 90 de zile calendaristice.
6.3. Fiecare anunt publicat va avea ca obiect un singur produs sau serviciu.
6.4. Beneficiarul este obligat sa ofere informatii reale si complete cu privire la produsul si/ sau serviciul oferit, precum si sa ataseze cel putin o fotografie reprezentativa.
6.5. Beneficiarul se obliga sa ataseze Anunturilor numai acele fotografii pe care este autorizat sa le utilizeze fara restrictii si care nu sunt grevate de drepturi ale unor terti, in special dar fara a se limita la drepturile de proprietate intelectuala. Fotografiile utilizate nu trebuie sa induca in eroare si trebuie sa reflecte starea actuala a produsului ce face obiectul Anuntului.
6.7. Este interzisa aplicarea pe fotografii a oricaror informatii cum ar fi numere de telefon, adrese de e-mail, adrese ale paginilor web, marci, logo-uri si orice alte date de contact. Exceptie fac anunturile publicate de Colaboratori, ce pot aplica pe fotografii numele entitatii.
6.8. Este interzisa publicarea de oferte de cumparare, precum si introducerea de link-uri catre website-uri concurente in cuprinsul titlului ori a descrierii anuntului.
6.9. Beneficiarul poate modifica gratuit continutul Anuntului ori de cate ori este necesar. Nu este permisa modificarea campurilor care definesc in mod unic Anuntul, respectiv indentificatorii Anuntului din cadrul sistemului Prestatorului.
6.10. Un Anunt poate fi oricand sters de la afisare de catre Beneficiar. In cazul in care un anunt este sters de Beneficiar, nu se acorda nicio rambursare a sumei deja achitate Prestatorului in cadrul unui Pachet de Promovare. In cazul in care un Anunt este sters, el nu se va mai afisa pe Faza.ro.
6.11. Beneficiarul se obliga ca Anunturile, prin formulare, continut, prezentare vizuala sau scopul urmarit sa respecte dispozitiile legii si ale bunelor moravuri, inclusiv dar fara a se limita la dreptul la viata privata, dreptul la demnitate, drepturile de proprietate intelectuala si principiul general al bunei-credinte. Anunturile nu vor putea avea caracter ofensator, vatamator, abuziv, ilegal, amenintator, hartuitor, defaimator, obscen, discriminator ori care prejudiciaza in orice mod imaginea Prestatorului si a paginii web administrare de acesta. Prestatorul va depune toate diligentele pentru a se asigura ca Anunturile publicate de Beneficiari sunt conforme legii.
6.12. Anunturile care contravin celor de mai sus nu vor fi publicate ori vor fi sterse, Faza.ro nefiind nevoit sa-si motiveze decizia.

7. Pretul Contractului
7.1. 
Publicarea anunturilor pe faza.ro se poate face in 2 moduri:

  • Anunturile Standard se pot publica in mod gratuit
  • Anunturile Promovate beneficiaza de promovare timp de 90 de zile si se pot publica contra unui cost stabilit in functie de categoria din care fac parte (vezi lista preturi).

7.2. Plata se poate realiza de catre Beneficiar prin intermediul cardului bancar.

8. Moderarea Anunturilor
8.1. In cazul incalcarii dispozitiilor prezentului Contract ori a prevederilor legii, Prestatorul, in functie de gravitatea incalcarii, poate dispune una dintre urmatoarele masuri:
• stergerea Anunturilor publicate de Beneficiar pe website-ul Faza.ro;
• transmiterea de avertismente catre Beneficiar, pe adresa de e-mail furnizata;
• restrictionarea termporara a utilizarii Contului, prin blocarea acestuia;
• restrictionarea temporara ori permanenta a accesului la website-ul Faza.ro;
• stergerea Contului.
8.2. Prestatorul va proceda la stergerea Contului in cazul unor incalcari repetate ale prezentelor Termeni si conditii ori in ipoteza unei incalcari realizate in circumstante deosebit de grave care impun o astfel de masura.

9. Raspunderea
9.1. Beneficiarul raspunde pentru continutul Anunturilor publicate, inclusiv pentru fotografiile atasate acestora, respectiv pentru conformitatea acestora cu prevederile legii si ale prezentului Contract.
9.2. Prestatorul nu verifica si nu garanteaza in niciun fel corectitudinea sau caracterul complet al Anunturilor. Prestatorul nu va putea fi tinut raspunzator pentru continutul Anunturilor sau pentru comportamentul Beneficiarilor si/sau al contractantilor sau colaboratorilor acestora.

9.3. Prestatorul nu este parte la tranzactii.
9.4. In toate cazurile, raspunderea Prestatorului pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a serviciilor este limitata la valoarea sumelor platite efectiv de Beneficiar in temeiul prezentului Contract, cu exceptia cazului in care Beneficiarul dovedeste ca Prestatorul i-a adus un prejudiciu material direct prin savarsirea unei fapte cu intentie sau culpa grava. Aceasta clauza a fost acceptata expres de catre Beneficiar.

10. Legea aplicabila. Litigii
Drepturile si obligatiile Beneficiarilor website-ului si ale Prestatorului, prevazute de Termeni si conditii, precum si toate efectele juridice pe care le produc Termenii si conditiile vor fi interpretate si guvernate in conformitate cu legea romana in vigoare. Orice litigiu nascut din sau in legatura cu Termenii si conditiile va fi solutionat pe cale amiabila de catre parti. In caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi solutionat de catre instanta judecatoreasca romana competenta aflata in raza teritoriala a sediului Prestatorului.

11. Modificarile Termenilor si conditiilor pentru Beneficiarii Pachetului Standard
11.1. Cu exceptia aspectelor ce tin de prelucrarea datelor personale, prezentele Termeni si conditii pot fi modificate in orice moment de catre Prestator, fara anuntarea prealabila a Beneficiarilor. Aceste reguli sunt, de asemenea, oricand accesibile pe site, in footer-ul acestuia (zona inferioara de meniu).

11.2. Orice modificare in continutul acestor Termeni si conditii va fi mentionata pe site si va intra in vigoare la data publicarii.